2016-01-26

Przedmiot Działalności

Przedmiot przeważającej działalności: 

PKD 41.20.Z

Roboty budowlane zwiazane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 

Przedmiot pozostałej działalności:

PKD 43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PKD 43.12.Z 

Przygotowanie terenu pod budowę

PKD 68.10.Z

Kupno i sprzedaz nieruchomości na własny rachunek

PKD 68.20.Z

Wynajem i Zarządzanie nieruchomosciami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 68.32.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

PKD 81.10.Z

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach