2016-01-26

Władze Spółki

Zarząd Spółki:

Bogdan Drygasiewicz - Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Zofia Luba Pawłowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tadeusz Piotr Stasieczek - Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Panasiuk - Członek Rady Nadzorczej