2016-01-26

Wysokość kapitału zakładowego

3 166 000,00 zł